• SLIDE1
 • SLIDE2

ANY 1997

 1. PROGRAMA d'ACTUALITZACIÓ EMPRESARIAL(PAE). Bienni 1996-97
 2. VINADAPT.TROBADES TRANSNACIONALS AMB ELS CENTRES DE RECURSOS
 3. FORCEM. PLANS AGRUPATS PER SECTORS
 4. DISCAPACITATS
 5. JORNADES
 6. SEMINARIS
 7. ESTUDI
 8. PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DE FIRAVI

 

1. PROGRAMA D'ACTUALITZACIÓ EMPRESARIAL (PAE). Bienni 1996-1997

 • Diputació de Barcelona

-Electropneumàtica industrial
-Gestió PIMES

 • Generalitat de Catalunya

-Aplicacions informàtiques
-Atenció al client
-Negociació a l'empresa

 

2. VINADAPT. TROBADES TRANSNACIONALS AMB ELS CENTRES DE RECURSOS

 • Centre de recursos

-Marco de Xerès
-La Manxa
-Ribera de Duero
-Portugal
-Grècia

 • Cursos

-Tècniques de venda
-Operadors de calderes
-Qualitat total
-Programació per a Windows
-Cuina mediterrània
-Pneumàtica industrial
-Compres i logística
-Ofimàtica
-Anglès "presentació"
-Cuina al buit.
-Reciclatge de cambrers
-Comunicació interna
-Qualitat ISO 9000
-Resolució de problemes
-Verificadors en línia
-Dret tributari
-Control, inspecció i assaig
-Auditors interns
-Delegats de prevenció d'incendis
-PLC autòmates programables
-Gestió d'empresa
-Transmissions patrimonials
-Automatismes elèctrics
-Seguretat en el treball
-Pla d'emergència
-Krones
-Viticultura

3. FORCEM. PANS AGRUPATS PER SECTORS

 • Sector químic

-Calibracions
-Seguretat en el treball Dupont
-Ofimàtica

 • Sector del metall

-Ofimàtica aplicada.
-Autocad i 3D
-Soldadura tova
-Tècnics control de qualitat
-Sistemes de qualitat
-Electropneumàtica i PLC
-Comunicació interna
-Idiomes
-Torner de precisió
-Interpretació de plànols
-Anàlisi modal d'errades i efectes
-Metrologia

4. DISCAPACITATS

Presentació de l'estudi del Pla Estratègic per la Inserció Laboral dels Discapacitats

 

5. JORNADES

 • IV Jornades d'Economia de l'Alt Penedès
 • I Jornades Tècniques de Viticultura per a Codorniu, S.A
 • II Jornades Tècniques de Viticultura, per a Celler Cooperatiu de Vilafranca

6. SEMINARIS

 • Seminaris d'agents de formació contínua

 

7. ESTUDIS

 • Viabilitat d'un laboratori d'assajos per a la conca del riu Bitlles
 • Promoció turística de la conca del riu Bitlles
 • Creació d'un centre de dinamització formativa en la conca del riu Bitlles
 • Revisió i actualització de l'estudi del sòl industrial a l'Alt Penedès

 

8. PARTICIPACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DE FIRAVI

 • Fòrum internacional tecnovínicola, en el marc de FIRAVÍ.
 • Revisió dels objectius del Pla Estratègic de l'Alt Penedès.
 • Signatura del conveni amb NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, de col·laboració amb les empreses.

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos