• SLIDE1
  • SLIDE2

Deu anys sumant esforços pel Penedès

Ja han passat deu anys des que un grup de persones aglutinades en el Consell de Promoció Econòmica, que havia constituït l'alcalde de Vilafranca, Joan Aguado, varen decidir posar en pràctica una de les conclusions de les Jornades d'Economia de l'Alt Penedès: constituir un organisme estable que integrés totes les entitats involucrades en la dinàmica econòmica de la comarca i amb plena responsabilitat de totes.


La resposta de les entitats patronals, sindicals i de promoció va ser immediata i unànime: tirar endavant per conduir el creixement econòmic i social de la comarca. Perquè estàvem convençuts que calia i podíem tenir més dinàmica, tot i els moments de crisi que estàvem travessant. De seguida es van resoldre dues qüestions, el tipus d'organisme i el nom. L'organisme es va decidir que fos una fundació totalment independent, com a garantia de continuïtat i de corresponsabilitat de tots els participants. El nom es va treure d'un llibre del nostre escriptor Mas i Perera que indica, ja a cop d'ull, l'objectiu de l'entitat, que és treballar en favor del Penedès.


Durant aquests anys s'han fet moltes coses, especialment en dos camps, el de la planificació cap al futur i el de la formació contínua a les empreses. Les successives Jornades d'Economia, els estudis sectorials, el Pla Estratègic de la comarca i els específics que se n'han derivat (de la conca del Bitlles, de les persones amb disminució...) han emmarcat les actuacions dels agents públics i privats d'aquests anys, donant cohesió a realitats com el Consorci Turístic, el Parc Agroindustrial Àgora,etc. Per altra banda, la constatació que calia impulsar la formació de tots els integrants de les empreses, des dels empresaris fins al treballador més recent, va fer que fóssim uns precursors de la formació contínua, quan encara no es parlava d'aquesta realitat avui tan normalitzada. I no ens vàrem quedar aquí, sinó que iniciàrem una coordinació del conjunt de la formació professional, posant en contacte el que actualment s'anomenen els seus tres subsistemes: la formació professional reglada, la formació ocupacional per als aturats i la formació contínua a les empreses, estant en disposició d'assumir el repte de coordinar-los que avui es planteja el nostre país.


Aquesta realitat ens marca ja el futur proper que hem començat a construir: continuar en el camí de la planificació en el qual s'han de contemplar bàsicament tres aspectes, com són els serveis a les persones que els ajudin en la seva activitat laboral, especialment la formació professional en qualsevol estadi de la seva vida i sigui quina sigui la seva situació personal; el suport a propostes d'un model d'organització i de desenvolupament sostenible de la nostra comarca; i l'ajut al teixit productiu, perquè aporti riquesa al conjunt del territori i dels seus habitants.


Tot plegat ha de fer que continuem sumant esforços, els quals, com fins ara, posats un al costat de l'altre, no només sumen sinó que multipliquen, ja que és molt diferent anar cadascú per ell o anar junts. En aquest cas la sinergia que es crea no és tan sols la suma del que faríem separats, sinó que es produeix el fenomen de multiplicació que tan bons resultats ha donat fins ara i que espero que els continuï donat en el futur.

Jordi Cuyàs i Soler
Ex-s ecretari de la Fundació
Període: 1989-2004

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos