• SLIDE1
 • SLIDE2

ANY 2005

 1. PROJECTE INSERI
 2. MOBSERVATORI RELACIONS LABORAL
 3. SSERVEI PRODOMICILI
 4. MESURES D'ACOMPANYAMENT LABORAL
 5. II PLA ESTRATÈGIC DE L'ALT PENEDÈS
 6. VII JORNADES D'ECONOMIA DE L'ALT PENEDÈS
 7. FIRES
 8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB INCAVI
 9. NOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
 10. ALTRES INICIATIVES

 

1. PROJECTE INSERIM

Objectius:

Consolidació d'equips de treball en les quatre comarques de l'Eix Diagonal.Signatura de convenis amb les empreses de la comarca de l'Alt Penedès.Informar, orientar i acompanyar els processos d'inserció laboral a un mínim de 200 persones amb disminució a les comarques de l'Eix Diagonal .Estimular l'oferta d'ocupació per a persones amb disminució mitjançant la intervenció en el teixit empresarial, orientant i assessorant en l'obligatorietat en l'acompliment de la LISMI.Planificació d'actuacions en els següents àmbits:

Difusió dels Serveis a la població a qui van destinatsDifusió dels Serveis en el teixit empresarialAcollida i valoració de nous demandantsRealització de perfils professionals i itineraris personalitzats d'insercióEstimulació de l'oferta d'ocupació dirigida al col·lectiuSelecció de candidatures a ofertesSeguiment i acompanyament en els processos de selecció i en els d'incorporació als llocs de treballSeguiment i suport a la permanènciaAvaluació del projecte i continuïtat

Persones ateses a les quatre comarques de l' Eix Diagonal: 379
Visites realitzades a les empreses: 150
Ofertes presentades per les empreses visitades: 380
Contractes empreses: 248

2. OBSERVATORI RELACIONS LABORALS

La principal innovació d'aquest projecte és la de fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses a partir d'un marc de desenvolupament estratègic local, on les empreses i l'administració local tenen una àmplia història de col·laboració en diferents àmbits. El plantejament que es fa està emmarcat dins l'estratègia que aposta per la competitivitat de les empreses que alhora depèn de la qualitat de l'entorn immediat on operen. El programa experimental resulta innovador en la mesura que la RSE es desenvolupa a partir de la col·laboració de les autoritats locals amb les empreses, una vegada creat un marc propi de confiança i una altra de la cooperació en interès mutu.

3. SERVEI PRODOMICILI

El Servei Prodomicili es va endegar amb l'objectiu d'oferir un nou servei d'atenció social, per a la millora de la qualitat de vida, d'aquells col·lectius menys afavorits socialment i/o amb dificultats d'exclusió del món laboral, a través de la gestió de serveis de proximitat. Un objectiu que, de manera paral·lela promou la creació d'ocupació i la consolidació de nous llocs de treball, mitjançant la creació de metodologies de treball que ajudin a emergir llocs de treballs, legalitzant la seva situació.

Altes de persones demandants de serveis: 181
Xecs-serveis utilitzats pels usuaris: 10.031

4. MESURES D'ACOMPANYAMENT LABORAL

Participació dins les propostes de la Direcció General d'Economia Cooperativa , Social i d'Autoocupació del Departament de Treball i Indústria per a la contractació d'una Inseridora Laboral per a l'acompanyament i seguiment de les persones amb discapacitat contractades per les empreses ordinàries de l'Alt Penedès.

La persona contractada ha estat ubicada al SIL de Vilafranca del Penedès, com a suport a la seva tasca .

5. II PLA ESTRATÈGIC DE L'ALT PENEDÈS

Publicació de les línies d'actuació del II Pla Estratègic de l'Alt Penedès.
Propostes de seguiment del II Pla Estratègic de l'Alt Penedès:

Àmbit Empresarial : Jornades d'EconomiaCohesió Social : Projecte INSERIM i Servei PRODOMICILI

6. VII JORNADES D'ECONOMIA DE L'ALT PENEDÈS

El passat 3 de juny de 2005 es van celebrar les VII Jornades d'Economia de l'Alt Penedès, sota el títol " Els reptes de l'economia penedesenca a l'inici del segle XXI" .

Les Jornades es van estructurar seguint els 3 àmbits dels Pla Estratègic de l'Alt Penedès , amb les ponències:

Per una ocupació de qualitat al PenedèsLa millora de la competitivitat a les empreses. El Pacte CatalàManteniment de l'economia productiva en un territori singular

Aquestes ponències van ser complementades amb les comunicacions, a càrrec de diverses entitats locals, amb l'objectiu d'aportar informació sobre la mateixa temàtica.

7. FIRES

Participació de la Fundació Pro Penedès en l'organització del 15è certamen de FIRAVI.

Àrees de responsabilitat:

Assessorament general i traspàs de dades de les anteriors edicionsGestió econòmica i financera de FIRAVIProtocolControl de dades i llibres oficials

8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB INCAVI

Signatura del conveni per a la realització del Postgrau de Viticultura, Enologia, Economia i Màrqueting de vins i caves, entre INCAVI, la UAB i la Fundació Pro Penedès.

Col·laboració en la gestió de les accions formatives:

Viticultura, Enologia i Tecnologia d'elaboració de vins i caves.Màrqueting estratègic del sector de la vinya i el viL'anàlisi sensorial de vinsNormatives i implicacions qualitatives de les innovacions en les pràctiques enològiquesLes fermentacions enològiques. Conducció i millora de les fermentacionsLa traçabilitat en el sector vitivinícolaEl reg per a una producció de qualitatIniciació a l'anàlisi sensorial de vinsLa fermentació malolàctica incontrolada i les seves repercussions organolèptiques.

9. NOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Escola de Viticultura de Sicília, per al traspàs de Know-How tecnològic amb l'Escola de Viticultura d'Espiells.

10. ALTRES INICIATIVES

Col·laboracions per a la promoció del projecte INSERIM:

Fundació La Caixa, dins el projecte INSERIM, per a la promoció laboral i social de les persones amb discapacitat.Fundació AURIS presentació del projecte INSERIM com a una iniciativa social d'ajuda a les persones amb disminució.

 

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos