• SLIDE1
  • SLIDE2

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL TERRITORI (RST) MÈTODE CANVAS SOSTENIBLE

RST vertical

La iniciativa pretén iniciar processos de reflexió sobre la RSE en cadascuna de les parts i trobar l'espai d'interessos compartits des del qual poder abordar un impuls d'aquestes pràctiques que es vinculin estretament tant a les pròpies estratègies empresarials com a les recollides en el Pla Estratègic del territori.

La Responsabilitat Social del Territori a través de la Fundació Pro-Penedès

En aquest camp estem desenvolupant el Mètode Canvas Sostenible. L’actuació Innovació sostenible: l’RSE per a desenvolupar la innovació empresarial contempla 5 fases. L’objectiu de cada fase ha estat realitzar una acció de sensibilització, formació i acompanyament a les empreses participants, alhora que ha de permetre identificar a les empreses participants en les  fases posteriors.

 

FASE 0: Accions amb agents econòmics i socials.
S’han realitzat 2 reunions de durada 2 hores amb els principals agents econòmics i socials per presentar la iniciativa i cercar la seva complicitat per posar en valor l’RSC i la innovació sostenible entre les empreses del territori.
FASE 1: Innovació empresarial sostenible.
Sessions obertes de dues hores a les empreses dels territoris participants amb l’objectiu de sensibilitzar a les empreses sobre el valor estratègic de promoure una innovació sostenible.
FASE 2: CANVAS Sostenible.
Tallers pràctics de quatre hores diri-gits a empreses interessades en cons-truir el seu model de negoci basat en l’RSC i la Innovació sostenible.
FASE 3: Acompanyaments individualitzats.
Assessoraments individualitzats de dotze hores a empreses per incorporar l’RSC i la innovació sostenible en la seva estratègia empresarial. Les sessions de treball es faran a la seu de les empreses participants amb la voluntat de facilitar la participació del màxim nombre de persones possible.
FASE 4: Presentació de resultats.
Jornades de dues hores de presen-tació de resultats a cadascun dels territoris participants, amb la voluntat de posar en valor els avenços realit-zats per les empreses participants i per motivar a noves empreses per a que apostin per l’RSC i la innovació sostenible.

 

RESPONSABILITAT SOCIAL A LES EMPRESES

 

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL TERRITORI medium

 

FITXES DE BONES PRÀCTIQUES 

RESPONSABILITAT SOCIAL TERRITORIAL / EMPRESARIAL i TURíSTICA :

 

 

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos