• SLIDE1
  • SLIDE2

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL TERRITORI (RST) MÈTODE CANVAS SOSTENIBLE

RST vertical

La iniciativa pretén iniciar processos de reflexió sobre la RSE en cadascuna de les parts i trobar l'espai d'interessos compartits des del qual poder abordar un impuls d'aquestes pràctiques que es vinculin estretament tant a les pròpies estratègies empresarials com a les recollides en el Pla Estratègic del territori.

La Responsabilitat Social del Territori a través de la Fundació Pro-Penedès

En aquest camp estem desenvolupant el Mètode Canvas Sostenible. L’actuació Innovació sostenible: l’RSE per a desenvolupar la innovació empresarial contempla 5 fases. L’objectiu de cada fase ha estat realitzar una acció de sensibilització, formació i acompanyament a les empreses participants, alhora que ha de permetre identificar a les empreses participants en les  fases posteriors.

OBSERVATORI DE RELACIONS LABORALS

OBSERVATORI RELACIONS LABORALS

OBSERVATORI RELACIONS LABORALS

La promoció de la responsabilitat social de les empreses del nostre territori, a través del desenvolupament de les bones pràctiques, codis i normes ; una aposta per la millora de la qualitat en el treball.

L’objectiu principal és promoure la responsabilitat social a les empreses del nostre territori. Un objectiu basat en el convenciment que la cooperació entre les empreses i les autoritats locals són un factor clau per a desenvolupar i per a estimular una major implicació i compromís de les empreses amb els seus entorns. Un objectiu recolzat en els antecedents existents en el territori de Penedès i, en concret, en la cooperació ja existent a través del Pla Estratègic de la comarca. Es tracta d’avançar en una major formalització d’aquest compromís i cooperació pública-privada, a través del desenvolupament de les bones pràctiques, de codis i normes de responsabilitat social, en aquells àmbits de major interès per al territori: qualitat en el treball, pràctiques responsables de contractació, formació permanent en l’empresa, reestructuracions empresarials i integració de les empreses en l’entorn.

Observatori de les relacions laborals a l’Alt Penedès 
Relacions laborals pactades en conveni 2004

ESTUDI REALITZAT PEL
SERVEI D’INICIATIVES ECONÒMIQUES
MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF 
EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ PRO- PENEDÈS

MARÇ 2004

relacions laborals 05.pdf (985,50 kB)

PROGRAMA REINCORPORA (2013)

PROGRAMA-REINCORPORA mediumLa Fundació Pro-Penedès ha estat proposada per a participar dins el programa Reincorpora 2013, per a col•laborar amb la reinserció social i laboral de les persones privades de llibertat.
El Reincorpora es basa en el concepte d'aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. Conjuga la formació en oficis i les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació social i el compromís cívic.

La col·laboració i implicació dels centres penitenciaris, els centres de formació i les entitats socials, com és la Fundació Pro-Penedès coordinats des del CIRE, pretén fer efectiva l'oportunitat de retornar a la societat les persones que han estat privades de llibertat, a través d'un aprenentatge productiu amb possibilitats d'inserció laboral. Així com itineraris personalitzats d'orientació laboral i sessions grupals de recerca de feina. El projecte Reincorpora permet desfer falses imatges, donar valor a l' esforç i comunicar a la societat integració i solidaritat activa.
Dins el programa Reincorpora participaran 15 persones , 10 adults en règim de tercer grau i/o llibertat condicional i que tinguin la seva residència habitual a la comarca del Penedès, juntament amb 5 joves de centres de menors .

 

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos