• SLIDE1
  • SLIDE2

RESPONSABILITAT SOCIAL DEL TERRITORI (RST)

RST vertical

La Comarca de l’Alt Penedès per mitjà de la Fundació Pro Penedès porta vuit anys desenvolupant el concepte de Territori Socialment Responsable aplicat a l’Alt Penedès i en els darrers any a l’Àmbit Penedès. El ràpid desenvolupament que està experimentant la Responsabilitat Social està afavorint que aquest enfocament de gestió suposi un repte per a moltes administracions públiques , organitzacions socials i empreses , incorporant pràctiques de responsabilitat social.

 Aquests nous reptes, han posat la Responsabilitat Social Territorial (RST) en una posició destacada dins la operativa estratègica i proactiva del Territori, alhora la Responsabilitat Social a les Empreses (RSE) forma part d’un model nou, que ha superat els enfocaments merament filantròpics per passar a vincular-se a un model d’empresa i una estratègia de mercat, posant en valor els atributs ètics i la pròpia identitat territorial, així com la millora de la transparència , els compromisos explícits de RSE , la implantació de codis ètics , els criteris de compra sostenible , les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i la reducció dels impactes ambientals, etc. En el nostre Territori s’han portat a terme diferents iniciatives ,en el marc de Territori Socialment Responsable (TSR) ,com a exemple la que es va fer en els seus inicis als Ajuntaments de l’Alt Penedès i a les empreses del Penedès, com a darreres accions portades a terme , han estat des de l’Àmbit Penedès , prenent com a focus un sector d'activitat econòmica diferent, el turisme, tot i que amb una visió molt àmplia a partir dels diferents subsectors que s'hi acullen: allotjament, transport, comerç, museus, esports...també s’ha volgut innovar , aplicant la RST a la metodologia Canvas , en que les empreses de l’Àmbit Penedès hi han participat activament aplicant una innovació contínua. En el futur es podran anar abordant altres sectors per tal d'anar generant les bases perquè tota l'economia del territori, i especialment aquells sectors més dinàmics, integrin la gestió de l'RSE i faciliti anar avançant cap a un TSR consistent i sostenible , per tot això és fonamental la implicació dels agents econòmics i socials.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos