• SLIDE1
  • SLIDE2

PROGRAMA INCORPORA. TREBALL AMB SUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SEVERA

logo vector obra social la caixa 

El Treball amb Suport és una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària, la qual s’adreça a les persones amb especials dificultats per a garantir la seva inserció i la seva permanència dins el mercat de treball. És una metodologia d’actuació adreçada al col·lectiu de les persones amb discapacitat severa, que són aquelles que disposen del certificat de discapacitat sigui de caràcter física i/o sensorial igual o superior al 65% i les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental igual o superior al 33%.

Són les persones amb especials dificultats les que necessiten d’un suport continuat, puntual o intermitent en el desenvolupament de la seva activitat laboral; actuacions que asseguren l’adequació i permanència en el seu lloc de treball.

La singularitat del procés

El procediment de consolidació del lloc de treball a través d’un Treball amb Suport, destaca per la presència d’un rol referencial dins l’àmbit laboral que ajuda que la persona contractada pugui desenvolupar amb autonomia les seves capacitats professionals. La prioritat és aconseguir una feina de qualitat en el mercat de treball ordinari, alhora que potenciar la seva consolidació i permanència al llarg del temps. El plantejament de nous objectius laborals i personals han d’estar presents durant tot el procés. Implicació del teixit productiu La participació i la col·laboració amb l’empresa són claus per a l’èxit del procés d’inserció. Un dels elements fonamentals del programa és treballar el procés de motivació i el compromís de l’empresa per tal d’aconseguir que aquesta participi activament en el procés d’inserció de la persona, a fi de facilitar l ’adequació del lloc de treball. L’empresa ha d’estar disposada a ajustar a mida un lloc de treball i/o definir-ne un de nou en relació, en relació als interessos, les habilitats i les necessitats dels candidats i candidates i de l’empresa. Destaquem la necessària capacitació i sensibilització de les persones de l’entorn laboral per facilitar la integració de la persona contractada.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos