• SLIDE1
  • SLIDE2

Incorpora

incorpora

La Fundació Pro Penedès aposta per la integració laboral de les persones amb discapacitat de la comarca de l'Alt Penedès, garantint la igualtat d'oportunitats dels col·lectius menys afavorits.

OBJECTIUS

Des de la Fundació Pro-Penedès sabem que el nostre objectiu  és l’efectiva inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social de l’àmbit Penedès, a través de la consolidació d’un equip de treball per a la valoració professional de les persones desocupades, el disseny d’itineraris d’inserció, l’acompanyament en el procés de recerca d’ocupació i seguiment de la selecció, contractació i adaptació al lloc de treball, a través d’una tasca de sensibilització i prospecció laboral al teixit empresarial local. 

La crisi o el replantejament de l’Estat de Benestar i els efectes de la globalització econòmica han anat conduint a la desprotecció de capes socials cada cop més àmplies. A aquesta reducció o manca de creixement de la cobertura pública davant les noves situacions de desigualtat, cal afegir-hi a més la creixent precarietat en l’àmbit laboral, i també els efectes de la liberalització del mercat de l’habitatge que ocasiona, situacions d’agreujament en les condicions de vida i de desenvolupament dels menys afavorits. Entre aquests col·lectius sovint s’acumulen situacions de mancança econòmica juntament amb altres relatives a la soledat,a l’escassetat de xarxes socials o familiars, a les dificultats d’accés al mercat formal de treball, a la baixa formació, a la mala salut, entre altres.

Col·lectius d’atenció:

• Persones amb discapacitat

• Desocupats/des llarga durada.

• Desocupats/des majors de 45 anys.

• Dones amb càrregues familiars.

• Persones en risc d’exclusió social.

• Joves menors de 30 anys i sense qualificació.

• Immigrants .

• Dones que pateixen violència de gènere.

• Persones adictes.

• Persones privades de llibertat. Nou col·lectiu especial: persones sense sostre.

 

UNA POBLACIÓ VULNERABLE I SOCIALMENT EXCLOSA

La població atesa és de manera preferent, les persones majors de 45 anys, amb professions poc específiques, amb una escassa formació professional, aturades de llarga durada i amb difícils expectatives d’inserció laboral; juntament amb el col·lectiu de dones amb càrregues familiars, elsjoves, les personesimmigrants i aquelles que disposen del certificat de discapacitat. Destaquem que Pro-Penedès és l’entitat de referència dins l’àmbit Penedès per l’atenció de les persones amb discapacitat en recerca de feina; no obstant l’actual situació econòmica ens marca dedicar una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

 

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos