• SLIDE1
  • SLIDE2

AMPERT

AMPERT.

La Fundació Pro-Penedès és entitat col·laboradora de l’Associació Ampert que treballa per a millorar la qualitat d’atenció donada als malalts que pateixen càncer durant les diferents fases de la malaltia. La Fundació Pro-Penedès forma part de la Junta i hi dona suport humà en tots els actes que s’hi porten a terme i també finança alguns dels projectes que desenvolupa l’Associació.

www.ampert.org

AMPERT

JOSPAG

JOSPAG.

La Fundació Pro-Penedès és la patrocinadora  del concert anual de la  Jove Orquestra Simfònica del Penedès, Anoia i Garraf (JOSPAG) amb la voluntat de potenciar i fomentar la cultura i l’aprenentatge musical a les quatre comarques. La Jove Orquestra concentra estudiants i joves músics de les quatre comarques del Gran Penedès, Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf. Amb aquesta iniciativa, a través de la Fundació Pro-Penedès es reforcen les propostes culturals tal com contempla el Pla Estratègic Penedès, que veu la cultura com una de les àrees a desenvolupar com activitat de valor afegit, que pot aportar al territori oportunitats tant econòmiques i empresarials com socials i educatives.

PROGRAMA INCORPORA. TREBALL AMB SUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SEVERA

TAS.

logo vector obra social la caixa 

El Treball amb Suport és una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària, la qual s’adreça a les persones amb especials dificultats per a garantir la seva inserció i la seva permanència dins el mercat de treball. És una metodologia d’actuació adreçada al col·lectiu de les persones amb discapacitat severa, que són aquelles que disposen del certificat de discapacitat sigui de caràcter física i/o sensorial igual o superior al 65% i les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental igual o superior al 33%.

Són les persones amb especials dificultats les que necessiten d’un suport continuat, puntual o intermitent en el desenvolupament de la seva activitat laboral; actuacions que asseguren l’adequació i permanència en el seu lloc de treball.

La singularitat del procés

El procediment de consolidació del lloc de treball a través d’un Treball amb Suport, destaca per la presència d’un rol referencial dins l’àmbit laboral que ajuda que la persona contractada pugui desenvolupar amb autonomia les seves capacitats professionals. La prioritat és aconseguir una feina de qualitat en el mercat de treball ordinari, alhora que potenciar la seva consolidació i permanència al llarg del temps. El plantejament de nous objectius laborals i personals han d’estar presents durant tot el procés. Implicació del teixit productiu La participació i la col·laboració amb l’empresa són claus per a l’èxit del procés d’inserció. Un dels elements fonamentals del programa és treballar el procés de motivació i el compromís de l’empresa per tal d’aconseguir que aquesta participi activament en el procés d’inserció de la persona, a fi de facilitar l ’adequació del lloc de treball. L’empresa ha d’estar disposada a ajustar a mida un lloc de treball i/o definir-ne un de nou en relació, en relació als interessos, les habilitats i les necessitats dels candidats i candidates i de l’empresa. Destaquem la necessària capacitació i sensibilització de les persones de l’entorn laboral per facilitar la integració de la persona contractada.

Incorpora

Incorpora.

incorpora

La Fundació Pro Penedès aposta per la integració laboral de les persones amb discapacitat de la comarca de l'Alt Penedès, garantint la igualtat d'oportunitats dels col·lectius menys afavorits.

OBJECTIUS

Des de la Fundació Pro-Penedès sabem que el nostre objectiu  és l’efectiva inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social de l’àmbit Penedès, a través de la consolidació d’un equip de treball per a la valoració professional de les persones desocupades, el disseny d’itineraris d’inserció, l’acompanyament en el procés de recerca d’ocupació i seguiment de la selecció, contractació i adaptació al lloc de treball, a través d’una tasca de sensibilització i prospecció laboral al teixit empresarial local. 

La crisi o el replantejament de l’Estat de Benestar i els efectes de la globalització econòmica han anat conduint a la desprotecció de capes socials cada cop més àmplies. A aquesta reducció o manca de creixement de la cobertura pública davant les noves situacions de desigualtat, cal afegir-hi a més la creixent precarietat en l’àmbit laboral, i també els efectes de la liberalització del mercat de l’habitatge que ocasiona, situacions d’agreujament en les condicions de vida i de desenvolupament dels menys afavorits. Entre aquests col·lectius sovint s’acumulen situacions de mancança econòmica juntament amb altres relatives a la soledat,a l’escassetat de xarxes socials o familiars, a les dificultats d’accés al mercat formal de treball, a la baixa formació, a la mala salut, entre altres.

Col·lectius d’atenció:

• Persones amb discapacitat

• Desocupats/des llarga durada.

• Desocupats/des majors de 45 anys.

• Dones amb càrregues familiars.

• Persones en risc d’exclusió social.

• Joves menors de 30 anys i sense qualificació.

• Immigrants .

• Dones que pateixen violència de gènere.

• Persones adictes.

• Persones privades de llibertat. Nou col·lectiu especial: persones sense sostre.

 

UNA POBLACIÓ VULNERABLE I SOCIALMENT EXCLOSA

La població atesa és de manera preferent, les persones majors de 45 anys, amb professions poc específiques, amb una escassa formació professional, aturades de llarga durada i amb difícils expectatives d’inserció laboral; juntament amb el col·lectiu de dones amb càrregues familiars, elsjoves, les personesimmigrants i aquelles que disposen del certificat de discapacitat. Destaquem que Pro-Penedès és l’entitat de referència dins l’àmbit Penedès per l’atenció de les persones amb discapacitat en recerca de feina; no obstant l’actual situació econòmica ens marca dedicar una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

 

Pla d’Acció -PAE- per la Dinamització de Polígons d'Activitat Econòmica de l'Àmbit Penedès

Polígons d'Activitat Econòmica.

Un dels camps importants a planificar i millorar al territori és tot el que té a veure amb la indústria. És per això que una de les àrees en què cal treballar és l’organització i millora dels polígons industrials per tal de poder atraure una indústria de qualitat que repercuteixi positivament en l’economia del territori. Aquesta necessitat la recull el Pla d’Acció per la Dinamització dels Polígons que es porta a terme a partir de 4 línies de treball; l’energia, les infraestructures de telecomunicacions, la mobilitat i la formació.

És així com la Fundació Pro-Penedès Impulsa conjuntament amb els quatre ajuntaments de l'Àmbit Penedès, el del Vendrell, el d'Igualada, el de Vilanova i la Geltrú i el de Vilafranca del Penedès, l'elaboració d'aquest pla que s'emmarca en el bloc d'economia del darrer pla estratègic d'àmbit Penedès, dins l'estratègia de Foment d'una indústria de qualitat. 

DOCUMENT COMPLET PAE (presentat el 06/07/2016)

DOCUMENT PAE VERSIÓ RESUMIDA

PUNT FORMATIU INCORPORA

Punt Formatiu.

Logo Incorpora

A través del Punt Formatiu Incorpora de l’Obra Social de “la Caixa” portem a terme formació específica pensada d’acord amb les necessitats laborals del nostre territori. Des de l'any 2015 portem ofertat tres cursos a l'any de formació ocupacional. Els cursos consten de 280h amb competències professionalitzadores, competències transversals i 80h de pràctiques no laborals a les empreses del territori. 

Durant aquest 2020 estem portant a terme els cursos d'Operador Logístic 4.0, Auxiliar de Neteja Domiciliària i Serveis de Neteja.

Aquí podeu consultar l'històric de cursos del nostre Punt Formatiu Incorpora: 

PLA ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS

Pla Estratègic.

logo pla estrategic canvi

 

 

La FUNDACIÓ PRO PENEDÈS dissenya el Pla Estratègic del Penedès, per a revisar plantejaments a mig i llarg termini. Ara ens juguem el fet de poder dissenyar el paper de futur del Penedès: el model econòmic necessita una urgent actualització de les seves premisses, i així mateix la situació econòmica actual fa que hàgim d'accelerar canvis que ja eren anunciats per l'evolució dels sectors amb més pes en la nostra economia i per les transformacions que es deriven de l'articulació del territori i les relacions amb les seves diferents àrees d'influència.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos