• SLIDE1
 • SLIDE2

AMPERT

AMPERT.

La Fundació Pro-Penedès és entitat col·laboradora de l’Associació Ampert que treballa per a millorar la qualitat d’atenció donada als malalts que pateixen càncer durant les diferents fases de la malaltia. La Fundació Pro-Penedès forma part de la Junta i hi dona suport humà en tots els actes que s’hi porten a terme i també finança alguns dels projectes que desenvolupa l’Associació.

www.ampert.org

AMPERT

JOSPAG

JOSPAG.

La Fundació Pro-Penedès és la patrocinadora  del concert anual de la  Jove Orquestra Simfònica del Penedès, Anoia i Garraf (JOSPAG) amb la voluntat de potenciar i fomentar la cultura i l’aprenentatge musical a les quatre comarques. La Jove Orquestra concentra estudiants i joves músics de les quatre comarques del Gran Penedès, Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf. Amb aquesta iniciativa, a través de la Fundació Pro-Penedès es reforcen les propostes culturals tal com contempla el Pla Estratègic Penedès, que veu la cultura com una de les àrees a desenvolupar com activitat de valor afegit, que pot aportar al territori oportunitats tant econòmiques i empresarials com socials i educatives.

PROGRAMA INCORPORA. TREBALL AMB SUPORT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SEVERA

TAS.

logo vector obra social la caixa 

El Treball amb Suport és una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària, la qual s’adreça a les persones amb especials dificultats per a garantir la seva inserció i la seva permanència dins el mercat de treball. És una metodologia d’actuació adreçada al col·lectiu de les persones amb discapacitat severa, que són aquelles que disposen del certificat de discapacitat sigui de caràcter física i/o sensorial igual o superior al 65% i les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental igual o superior al 33%.

Són les persones amb especials dificultats les que necessiten d’un suport continuat, puntual o intermitent en el desenvolupament de la seva activitat laboral; actuacions que asseguren l’adequació i permanència en el seu lloc de treball.

La singularitat del procés

El procediment de consolidació del lloc de treball a través d’un Treball amb Suport, destaca per la presència d’un rol referencial dins l’àmbit laboral que ajuda que la persona contractada pugui desenvolupar amb autonomia les seves capacitats professionals. La prioritat és aconseguir una feina de qualitat en el mercat de treball ordinari, alhora que potenciar la seva consolidació i permanència al llarg del temps. El plantejament de nous objectius laborals i personals han d’estar presents durant tot el procés. Implicació del teixit productiu La participació i la col·laboració amb l’empresa són claus per a l’èxit del procés d’inserció. Un dels elements fonamentals del programa és treballar el procés de motivació i el compromís de l’empresa per tal d’aconseguir que aquesta participi activament en el procés d’inserció de la persona, a fi de facilitar l ’adequació del lloc de treball. L’empresa ha d’estar disposada a ajustar a mida un lloc de treball i/o definir-ne un de nou en relació, en relació als interessos, les habilitats i les necessitats dels candidats i candidates i de l’empresa. Destaquem la necessària capacitació i sensibilització de les persones de l’entorn laboral per facilitar la integració de la persona contractada.

Inserció Sociolaboral

Inserció Sociolaboral.

incorpora

INTERMEDIACIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

El programa que té atorgat la Fundació Pro-Penedès ofereix serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social per a incrementar el seu grau d’ocupabilitat, facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors i de les treballadores que tenen especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

La vinculació amb el teixit empresarial ens ha permet establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses que puguin generar ofertes de treball adaptades als perfils característic de les persones amb discapacitat i en situació de risc d’exclusió social. La prospecció laboral es converteix en una font d’ocupació per a un col·lectiu de persones que necessiten un especial suport laboral.

Col·lectius d’atenció:

 • Persones amb discapacitat física, psíquica, malaltia mental, sensorial i orgànica.
 • Beneficiaris de rendes mínimes d'inserció.
 • Persones que no puguin accedir o hagin esgotat la percepció màxima de les prestacions de rendes mínimes d’inserció.
 • Joves majors de divuit anys i menors de trenta anys d'Institucions de Protecció de la Infància.
 • Immigrants
 • Persones víctimes violència de gènere
 • Persones amb problemes de drogodependències o altres trastorns addictius que es troben en procés de rehabilitació o reinserció social.

 

reincorpora 969x650

PROGRAMA REINCORPORA

L’any 2021 la Fundació Pro-Penedès formalitza la seva inclusió dins el Programa Reincorpora, amb una doble vessant l’atenció sociolaboral de les persones privades de llibertat i el col·lectiu de persones en situació d’alta vulnerabilitat.

El Programa Reincorpora ofereix a les persones privades de llibertat l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats. Els participants milloren les seves habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el camí cap a la integració social i laboral.Dins el procés de recerca activa de feina i d’ inserció laboral, estan les accions individuals i grupals d'orientació sociolaboral, destinades a ensenyar, donar suport i acompanyar el partícip en el procés de cerca activa de feina, en la integració i el manteniment del lloc de treball. La Fundació Pro-Penedès atén les persones derivades des del CIRE en coordinació amb els educadors laborals dels centres penitenciaris.

 

pinnae fundacio positiu

ITINERARIS FORMATIUS PER A L’ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL DELS COL·LECTIUS VULNERABLES

El nostre projecte s'estructura en tres eixos a través dels quals es desenvoluparan més de 100 mesures per a promoure la inserció sociolaboral de les persones en situació de pobresa. 

EIX 1.- Millora de l'ocupabilitat de les persones més vulnerables

Objectiu general: Promoure la inclusió social i evitar qualsevol forma de discriminació a l'accés a l'ocupació a través d'accions orientades a la millora de l'ocupabilitat i al suport de mercats laborals inclusius. Identificació i millora de l'ocupabilitat de les persones més vulnerables que no tenen accés als serveis locals d'ocupació.

EIX 2. Accés a l'ocupació i el manteniment dins del mercat laboral.

Objectiu general: Fomentar l'accés i el manteniment de la feina des de la perspectiva de la inversió social. Facilitar l'ocupació de les persones més vulnerables al mercat laboral a través d'accions d' intermediació laboral.

EIX 3. Instruments i mesures de capacitació i coordinació de professionals i entitats per a la inclusió sociolaboral.

Objectiu general: Dissenyar un model avançat d'intervenció en matèria d'inclusió social, recolzat en dues estratègies combinades: l' organització integrada dels serveis en un sistema de xarxa i l' atenció intensiva, proactiva i preventiva a les persones en risc d’exclusió.

 

 

Pla d’Acció -PAE- per la Dinamització de Polígons d'Activitat Econòmica de l'Àmbit Penedès

Polígons d'Activitat Econòmica.

Un dels camps importants a planificar i millorar al territori és tot el que té a veure amb la indústria. És per això que una de les àrees en què cal treballar és l’organització i millora dels polígons industrials per tal de poder atraure una indústria de qualitat que repercuteixi positivament en l’economia del territori. Aquesta necessitat la recull el Pla d’Acció per la Dinamització dels Polígons que es porta a terme a partir de 4 línies de treball; l’energia, les infraestructures de telecomunicacions, la mobilitat i la formació.

És així com la Fundació Pro-Penedès Impulsa conjuntament amb els quatre ajuntaments de l'Àmbit Penedès, el del Vendrell, el d'Igualada, el de Vilanova i la Geltrú i el de Vilafranca del Penedès, l'elaboració d'aquest pla que s'emmarca en el bloc d'economia del darrer pla estratègic d'àmbit Penedès, dins l'estratègia de Foment d'una indústria de qualitat. 

DOCUMENT COMPLET PAE (presentat el 06/07/2016)

DOCUMENT PAE VERSIÓ RESUMIDA

PUNT FORMATIU INCORPORA

Punt Formatiu.

Logo Incorpora

A través del Punt Formatiu Incorpora de l’Obra Social de “la Caixa” portem a terme formació específica pensada d’acord amb les necessitats laborals del nostre territori. Des de l'any 2015 portem ofertat tres cursos a l'any de formació ocupacional. Els cursos consten de 280h amb competències professionalitzadores, competències transversals i 80h de pràctiques no laborals a les empreses del territori. 

Durant aquest 2020 estem portant a terme els cursos d'Operador Logístic 4.0, Auxiliar de Neteja Domiciliària i Serveis de Neteja.

Aquí podeu consultar l'històric de cursos del nostre Punt Formatiu Incorpora: 

PLA ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS

Pla Estratègic.

logo pla estrategic canvi

 

 

La FUNDACIÓ PRO PENEDÈS dissenya el Pla Estratègic del Penedès, per a revisar plantejaments a mig i llarg termini. Ara ens juguem el fet de poder dissenyar el paper de futur del Penedès: el model econòmic necessita una urgent actualització de les seves premisses, i així mateix la situació econòmica actual fa que hàgim d'accelerar canvis que ja eren anunciats per l'evolució dels sectors amb més pes en la nostra economia i per les transformacions que es deriven de l'articulació del territori i les relacions amb les seves diferents àrees d'influència.

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos