• TERRITORI
 • PERSONES

PLA ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS

logo pla estrategic canvi

 

 

La FUNDACIÓ PRO PENEDÈS dissenya el Pla Estratègic del Penedès, per a revisar plantejaments a mig i llarg termini. Ara ens juguem el fet de poder dissenyar el paper de futur del Penedès: el model econòmic necessita una urgent actualització de les seves premisses, i així mateix la situació econòmica actual fa que hàgim d'accelerar canvis que ja eren anunciats per l'evolució dels sectors amb més pes en la nostra economia i per les transformacions que es deriven de l'articulació del territori i les relacions amb les seves diferents àrees d'influència.

 

El nostre territori presenta característiques altament diferencials com ara un potent clúster vitivinícola, un equilibrat entramat d'empreses industrials i de serveis amb una gran potencialitat de desenvolupament i un important basament social que necessita disposar de noves capacitats per apoderar-se de les oportunitats de la nova economia.
La Fundació Pro Penedès ha estat pionera en la utilització de la planificació estratègica com a element clau de la dinamització del territori. Una vegada executades les directrius del II Pla Estratègic és necessari iniciar un tercer Pla que doni respostes innovadores als nous reptes de la nostra economia que es veu afectada per les conjuntures derivades de l'actual crisi econòmica, pels factors d'una competència global i pel fet d'haver de plantar cara a canvis estructurals per poder seguir impulsant la nostra competitivitat.
L'experiència obtinguda en la implementació dels plans anteriors indica que cal potenciar el lideratge, prioritzar allò que depèn dels factors propis de desenvolupament i posar més èmfasi en l'engegada i execució de les accions operatives.
Els principis que guien aquest tercer Pla Estratègic són el consens, la participació i la representativitat de tot el territori amb el clar objectiu d'arribar a un desenvolupament basat en la innovació, la creativitat i el coneixement per assolir una clara millora de la qualitat de vida de la nostra gent i una sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

OBJECTIUS

 • Crear i implementar un pla estratègic que marqui els escenaris de desenvolupament de futur.
 • Potenciar els valors diferencials del Penedès que aportin una personalitat única.
 • Posicionar els diferents motors de desenvolupament dins del millor entorn competitiu.
 • Generar sinergies entre els programes de les institucions públiques, socials i econòmiques.
 • Potenciar la transversalitat dels diferents camps d'actuació.
 • Apostar per un desenvolupament operatiu ajustat a la realitat social, econòmica i empresarial del Penedès.
 • Crear una nova metodologia de treball adaptada al model estratègic plantejat a fi de:
 • Garantir el lideratge i la participació dels alcaldes.
 • Garantir el lideratge compartit amb les institucions econòmiques i socials.

PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

El plantejament estratègic es fonamenta en tres eixos focals:
Competències nuclears del Penedès:
Quines són les nostres capacitats i com les desenvolupem per ser altament competitius en funció de les necessitats de la nostra societat i de les noves formes de creació de valor en els futurs escenaris de competència territorial.
Posicionament del Penedès:
Crear una personalitat altament diferencial que es vinculi amb la percepció dels nostres entorns de desenvolupament.
Identitat del Penedès:
Transmetre una imatge de marca renovada que sigui la gran impulsora de la nostra oferta i autoestima.

Metodologia del Pla

 • Fase 1. Anàlisi de l'estructura competitiva del Penedès
  • Anàlisi enfront de l'entorn general.
  • Evolució i situació actual del desenvolupament econòmic, social, educatiu, cultural i territorial del Penedès.
  • Anàlisi de la influència dels plans territorials i de desenvolupament que afectin al Penedès i que són determinats per altres administracions.
  • Coneixement de les expectatives dels agents polítics, socials i econòmics del Penedès.
  • Tendències i pronòstics que es deriven de les anteriors anàlisis per dibuixar els possibles escenaris de futur.
 • Fase 2. Diagnòstic estratègic
  • Posicionament actual del Penedès.
  • Matriu del desenvolupament competitiu del Penedès.
 • Fase 3. Definició de la visió i els objectius globals
  • Objectius realistes i quantificables per a cadascun dels àmbits que afecten el desenvolupament del Penedès en termes d'innovació, expansió, diversificació i cooperació.
 • Fase 4. Formulació de les estratègies funcionals
  • Generació d'estratègies per àmbits d'execució:
  • Creixement econòmic
  • Desenvolupament territorial i mobilitat
  • Equilibri mediambiental
  • Cohesió social
  • Educació i formació
  • Cultura
  • Societat del coneixement
 • Fase 5. Desenvolupament dels plans operatius per a cadascuna de les diferents estratègies dels àmbits d'execució
  • Cal fer bons fulls de ruta que permetin als diferents estaments implicats poder dur a terme els projectes que són de la seva àrea d'actuació.
 • Fase 6. Seguiment i control sobre l'execució dels plans operatius
  • Cal fixar un sistema de control de doble direcció: d'una banda, un control estratègic que tingui en compte les possibles contingències globals en funció de l'evolució de l'entorn i les condicions internes i, d'una altra, l'existència d'un lideratge compartit amb tots els agents que intervenen en l'execució del Pla al llarg del temps.

Organització i funcions

S'ha plantejat una estructura operativa de treball ajustada als objectius del Pla per mantenir el rigor metodològic i el pragmatisme en el desenvolupament de les diferents fases d'aquest i, alhora, per comptar amb la màxima especialització dels actors que hi intervenen.

 • Àrea estratègica
  • Metoditzar el desenvolupament del pla.
  • Diagnòstic estratègic.
  • Definició de la visió i els objectius globals.
 • Àrea operativa
  • Facilitar els instruments per a l'anàlisi de l'estructura competitiva del Penedès.
  • Formulació de les estratègies funcionals.
  • Coordinació del desenvolupament dels plans operatius.
 • Àrees funcionals
  • Aportar el coneixement i el treball específic dels sectors de la seva competència.
  • Desenvolupament dels plans operatius per a cadascuna de les diferents estratègies dels àmbits d'execució.
 • Coordinació general
  • Coordinar i facilitar les comunicacions entre les persones i els organismes.
  • Responsabilitzar-se de la web 2.0.
  • Seguiment i control sobre l'execució dels plans operatius.

 

DOCUMENT DEL PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS APROVAT EL 18/11/2015

 

 

On Som

 • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
  08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

 • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos