• TERRITORI
  • PERSONES

DADES PRODOMICILI 2014

PRODOMICILI

El Servei Prodomicili és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d'atenció a les persones, en especial adreçat a la gent gran, persones amb disminucions, amb malalties o amb dependències transitìories. La Fundació Pro-Penedès posa al servei d'aquest tipus de persones el funcionament dels xecs-serveis, els quals ofereixen un descompte de 3€/h, per a la contractació dels serveis de proximitat o d'una sèrie d'empreses proveïdores, les quals prèviament, signen un conveni de col·laboració amb la Fundació.

Durant el 2014 s’han posat en marxa la utilitat de més de 12.742 xecs serveis amb l’atenció a més de 173 persones en situació de dependència. S’han signat 2 nous convenis d’adhesió i col·laboració amb noves empreses existents proveïdores de serveis. També hem consolidat el treball en xarxa amb els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès. S'ha increment el número de gent gran i de persones en situació de dependència en l’ús i benefici dels serveis de proximitat. També s'ha portat a terme la contractació de 2 persones de la nostra borsa de treball per part de les empreses d’atenció domiciliària.

DADES 2014 SUPORT ASSOCIACIÓ AMPERT

 

LOGO-AMPERT

Durant l’any 2014 han estat 48 persones malaltes de càncer de l’Alt Penedès les que han utilitzat el servei de transport amb l'associació AMPERT, amb un total de 265 viatges d’anada i tornada de Vilafranca a l’Hospital Duran i Reynals. També s’ha signat convenis de col·laboració amb 20 ajuntaments de la comarca.

 

RESUM ACTUACIONS 2014 IMPLEMENTACIÓ PLANS DE MILLORA I COMPROMISOS ÈTICS

 

La Fundació Pro-Penedès treballa per la implementació de Plans de Millora i Compromisos Ètics. Durant el 2014 s’han continuat desenvolupant actuacions de sensibilització cap a les petites i mitjanes empreses com a vectors que impulsen que el nostre sigui un territori socialment responsable. S’han portat a terme:

Actuacions

- Accions de coordinació destinades a aconseguir la màxima implicació dels diferents agents econòmics i socials per tal de definir i coordinar les diferents actuacions. 

- Accions formatives de sensibilització, generació de consens i capacitació per als agents col·laboradors.

- Accions formatives per a les empreses. Dins de les quals s’han fet cinc sessions de treball (Responsabilitat Social al Territori, Responsabilitat a l’entorn laboral, Responsabilitat a l’entorn mediambiental, Responsabilitat                     social clients-proveïdors, Responsabilitat social amb la comunitat.

- Accions d’identificació de bones pràctiques per la de servir de model.

- Accions d’acompanyament per a les empreses.

- Desenvolupament amb els agents de l’estratègia de territori socialment responsable i com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori.

- Implementació d’iniciatives diverses segons grup d’empreses: integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, plans d’igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals...

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos