• TERRITORI
  • PERSONES

RESUM ACTUACIONS 2014 IMPLEMENTACIÓ PLANS DE MILLORA I COMPROMISOS ÈTICS

 

La Fundació Pro-Penedès treballa per la implementació de Plans de Millora i Compromisos Ètics. Durant el 2014 s’han continuat desenvolupant actuacions de sensibilització cap a les petites i mitjanes empreses com a vectors que impulsen que el nostre sigui un territori socialment responsable. S’han portat a terme:

Actuacions

- Accions de coordinació destinades a aconseguir la màxima implicació dels diferents agents econòmics i socials per tal de definir i coordinar les diferents actuacions. 

- Accions formatives de sensibilització, generació de consens i capacitació per als agents col·laboradors.

- Accions formatives per a les empreses. Dins de les quals s’han fet cinc sessions de treball (Responsabilitat Social al Territori, Responsabilitat a l’entorn laboral, Responsabilitat a l’entorn mediambiental, Responsabilitat                     social clients-proveïdors, Responsabilitat social amb la comunitat.

- Accions d’identificació de bones pràctiques per la de servir de model.

- Accions d’acompanyament per a les empreses.

- Desenvolupament amb els agents de l’estratègia de territori socialment responsable i com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori.

- Implementació d’iniciatives diverses segons grup d’empreses: integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, plans d’igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals...

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos