• TERRITORI
  • PERSONES

La Fundació Pro-Penedès mitjançant l’Obra Social Fundació “La Caixa” ha atès més de 300 persones de col·lectius vulnerables i s’han assolit 102 insercions laborals durant l’any 2020

obrasocial2020

Durant l’any 2020 la Fundació Pro-Penedès ha orientat, assessorat i acompanyat a 309 persones, 105 usuaris nous,  amb l’objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat i assolir tant la seva incorporació al mercat laboral com el manteniment del lloc de treball. La població atesa forma part de dos col·lectius vulnerables: 187 persones amb discapacitat i 147 persones en risc d’exclusió social (25 persones incloses en els dos col·lectius alhora).

La projecció de la Fundació Pro-Penedès envers les empreses ha estat un element clau per incidir dins el foment de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables, mantenint l’objectiu de promoció econòmica i foment de l’ocupació. Aquest any 2020 la intervenció empresarial s’ha vist alterada per la crisi sanitària i econòmica. D’una banda s’ha adaptat la forma de contactar amb les empreses utilitzant les noves tecnologies i d’una altra s’ha focalitzat la prospecció als sectors que més han treballat durant aquest període: neteja, logística i alimentació principalment. 

Aquest any s’han visitat 49 empreses, de les quals 10 han estat noves. S’ha mantingut contacte amb 248 empreses i 32 d’elles (26 ordinàries i 6 de protegides) han contractat usuaris de la Fundació.

Durant el 2020 hem assolit un total de 102 insercions, 71 de persones amb discapacitat i 44 de persones en risc d’exclusió social (13 persones incloses en els dos col·lectius alhora) i s’han inserit 25 persones amb discapacitat severa dins l’empresa ordinària, a les quals els hem fet un seguiment a través de la metodologia del treball amb suport.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos