• TERRITORI
  • PERSONES

La Fundació Pro-Penedès rep dues col·laboracions de l’Obra Social “la Caixa”, per al Servei Pro-Domicili i l’altre per al Treball amb Suport de les Persones amb Discapacitat Severa (TAS)

RPSubvencionsCaixa

La Fundació continua sumant suports en la seva tasca integradora i al servei de les persones vulnerables, enguany amb 15.000 euros pel Servei Pro-Domicili i 6.000 pel projecte TAS.

La Fundació Pro-Penedès ha portat a terme l’acte de signatura de les col·laboracions de 21.000€ que atorga l’Obra Social “la Caixa”. Aniran destinades al Servei Pro-Domicili i al projecte TAS de Treball amb Suport a les Persones amb Discapacitat Severa.

El Servei Pro-Domicili és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a les persones en situació de dependència. L’ objectiu principal és promoure l’ocupació en el sector d’atenció domiciliària per tal d’incidir en la millora de la qualitat de vida d’aquells que utilitzin aquests serveis de proximitat. També es fomenta la creació de noves empreses com a una iniciativa de dinamització del teixit productiu que genera nova ocupació. La col·laboració de 15.000 € que hi destina l’Obra Social “la Caixa”, permetrà fer difusió del servei, portar a terme l’atenció i assessorament a les empreses d’atenció domiciliària, fomentar la xarxa de coordinació amb els Ajuntaments de l’Alt Penedès i la gestió de la borsa de treball. Durant el 2016 el Servei Pro-Domicili va realitzar 7.169 serveis d’atenció a persones  amb dependència.

Pel que fa al Treball amb Suport (TAS), al qual s’hi destinen 6.000€ de l’Obra social “la Caixa”, és una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària la qual s’adreça a les persones amb es­pecials dificultats per a garantir la seva inserció i la seva permanència dins el mercat de treball. És una metodologia d’actuació adreçada al col·lectiu de les persones amb discapacitat severa, que són aquelles que disposen del certificat de discapacitat sigui de caràcter física i/o sensorial igual o superior al 65% i les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental igual o superior al 33%. L’any 2016 s’han inserit 10 persones amb discapacitat severa dins l’empresa or­dinària, a les quals se’ls ha fet un seguiment a través de la metodologia del Treball amb Suport.

Les persones beneficiàries, seran persones amb discapacitat tan psíquica, física, sensorial o amb trastorn mental en edat de treballar i amb el certificat de discapacitat. El programa inclou el desenvolupament per part de les professionals de la Fundació, del seu acompanyament i suport amb la creació d’un itinerari personalitzat dins el mercat laboral ordinari.

Durant el 2016, la Fundació Pro-Penedès ha atès 224 persones amb discapacitat, 10 d’elles amb discapacitat severa que han requerit treball de suport. Han estat inserides laboralment 96 persones i s’han visitat 80 empreses.

 Obra Social “la Caixa”: 510 milions de pressupost

 El compromís de l'Obra Social "la Caixa" amb les necessitats de la societat en la qual desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets més definitoris des del seu naixement el 1904, continua més vigent que mai. L'entitat treballa amb un objectiu ineludible: contribuir a la construcció d'una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més les necessiten.

D'acord amb aquests principis i objectius, l'entitat manté el 2017 la mateixa voluntat de consolidar i intensificar la tasca de l'Obra Social. Això es tradueix en un augment del seu pressupost fins arribar als 510 milions d'euros, davant els 500 dels nou anys anteriors. Globalment, la Fundació Bancària "la Caixa" va impulsar el 2016 prop de 50.000 iniciatives, de les quals es van beneficiar més de 10,5 milions de persones.

La inversió es focalitza prioritàriament en el desenvolupament de programes socials amb vocació transformadora. La lluita contra la pobresa infantil, el foment de l'ocupació entre col·lectius vulnerables, l'envelliment actiu i saludable de la gent gran i l'atenció a malalts avançats segueixen sent les línies prioritàries de treball. L'aposta per la investigació i el coneixement, així com el suport a la cultura, són també senyes d'identitat de la institució.

Notícia Penedès TV

Vilafranca del Penedès, 7 de novembre 2017

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos