• TERRITORI
  • PERSONES

COMUNICAT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRO PENEDÈS SOBRE EL PLA TERRITORIAL

patronatjuny2017

A la reunió habitual del mes de juny del Patronat de la Fundació Pro Penedès es va valorar molt positivament la manera com el PTP aborda els sols urbanitzables i no urbanitzables, partint d’àmbits supralocals i obrint la porta a la desqualificació de sol residencial i industrial que no es preveu urbanitzar properament o que està molt infrautilitzat, en la línia del que ja s’havia plantejat des del Pla Estratègic i des de les entitats econòmiques de concentrar el sol industrial per que disposi de tots els serveis i connexions. En aquest sentit s’anima als Ajuntaments a utilitzar aquesta via quan sigui possible.

Per altra banda es va constatar que pel que fa referència a Infraestructures viàries i ferroviàries, el PTP es limita a traslladar el que ja s’ha anat aprovant anteriorment a través de diverses figures de planejament. Per això es proposa fer una reflexió especial en aquest apartat, amb les següents premisses:

A la decisió del traçat del ferrocarril de mercaderies, amb un tercer fil a les actuals vies de rodalies, se li afegeixen els dubtes, cada vegada més importants, sobre si la presència de l'activitat logística internacional en el territori Penedès pot afectar negativament la dinàmica econòmica territorial i al moviment de les persones si es fa sense límits.

Alhora, es constata que cal poder utilitzar la infraestructura de l’ AVE des de la zona de Vilafranca.

Per altra banda es considera que cal minimitzar i optimitzar les carreteres que preveu el PTP, fruit d’anteriors planejaments, més tenint en compte la previsió de canvi de sistema dels peatges.

Per això es proposa:

Línies Ferroviàries:

1-      Cal estar molt atents al pas de trens de mercaderies del Corredor del Mediterrani per les actuals vies a la zona del Vendrell i Vilafranca per que no dificultin els trens de rodalies, estudiant la possibilitat de fer una tercera via o altres inversions per evitar noves molèsties.

2-      Alhora cal preveure una connexió ferroviària de qualitat a la zona  d’ Igualada que ara es comunica amb Barcelona per una línia que no dona més de sí.

3-      Cal que els trens AVE Regionals que es preveu que utilitzaran l’actual via amb un tercer fil des de Tarragona al Penedès parin a l’actual estació de Vilafranca; així mateix cal construir al nord de Vilafranca una estació pels trens AVE per que pugui ser utilitzada pel conjunt d’habitants de la Vegueria per viatjar fàcilment fora de Catalunya sense necessitat d’anar a Barcelona o Tarragona.

Carreteres:

4-      A la zona de Masquefa cal donar sortida a l’actual congestió de Piera i Martorell, tant cap al costat d’ Abrera (on ja es preveia el IV Cinturó) com cap al Penedès, amb una variant aproximadament a l’alçada de Masquefa, que no pot ser una nova via d’alta capacitat sinó que ha de donar un servei compatible amb la preservació d’unes zones d’alt valor paisatgístic. En canvi no es considera necessària la “nova via de Gelida a Sant Sadurní” que té una traça paral·lela a la via de l’ AVE, doncs l’autopista ja fa aquesta funció.

5-      A les zones del Baix Penedès i Garraf cal donar prioritat a l’ús de l’autopista (pensant en el canvi en el sistema de peatges), amb noves entrades i sortides tant a l’ Arboç com al Vendrell, Cunit i Vilanova i no obrir noves carreteres més enllà d’una variant a l’ Arboç i l’accés a la zona industrial de La Bisbal.

6-      Cal prioritzar el projecte de 2 carrils més 1 a la C-15 per agilitar la connexió de la zona d’ Igualada amb la de Vilafranca i Vilanova, amb vials de servei o vorals pels que hi puguin passar tractors agrícoles i bicicletes.

Amb aquestes premisses creiem que caldria obrir un procés de participació ciutadana sobre el PTP, tant a nivell global com més concret.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos