• TERRITORI
  • PERSONES

LA COMISSIÓ DE TERRITORI DEL PLA ESTRATÈGIC ANALITZA POSITIVAMENT LA PROPOSTA DEL PLA TERRITORIAL DEL PENEDÈS

PESTRATEGIC2015 PTERRITORIAL

El passat 28 d’abril es va reunir a la seu de la Fundació Pro Penedès la Comissió de Territori del Pla Estratègic del Penedès que va elaborar al 2015 el document OBJECTIUS I LINIES ESTRATÈGIQUES DEL BLOC TERRITORI que va ser presentat en un acte públic a Vilanova, i en la que hi participen representants d’Administracions Públiques, Agents Socials i experts de les 4 comarques penedesenques, amb l’objectiu d’analitzar la proposta del Pla Territorial del Penedès que s’està elaborant sota la direcció de la Generalitat i veure com s’estan concretant els objectius marcats en el seu moment.

Els Objectius Estratègics que marca aquest Bloc de Territori es centren, per una banda, en la revisió del planejament territorial a la vista de les noves perspectives econòmiques, ajustant el sobredimensionament dels plans territorials actuals, revisant el planejament municipal en base a la realitat actual. Per altra definir el model d’assentaments i activitats dels espais oberts repensant les trames urbanes de baixa densitat, com les urbanitzacions disseminades pel territori, entenent que l’espai agrícola és un actiu de primer ordre. L’altre objectiu és la concreció del model d’infraestructures de comunicació i transport, concretant el model funcional de les xarxes que travessen el territori i pensar en la necessitat de definir un centre  intermodal on es lligui el transport per tren i per carretera, alhora que s’ha d’aclarir l’autopista ferroviària formada per les xarxes de Rodalies-AVE-Regionals-Mercaderies que configura l’eix del Penedès central com una autopista viària-ferroviària, treballant per que doni servei al Penedès tot minimitzant els inconvenients i prioritzant els polígons d’activitat en espais ben comunicats.

A la trobada es va constatar que la proposta de Pla Territorial del Penedès enfoca el planejament des d’una perspectiva pràctica que supera el marc estricte dels municipis, cosa que es va valorar molt positivament, així com que preveu que es pugui desqualificar sol no construït en urbanitzacions o projectes de polígons industrials, cosa que fins ara no s’havia previst en cap planejament territorial i que ara s’obre la porta en aquest document. Aquests plantejaments, en el marc del model territorial  que fa la proposta del Pla, es van valorar molt positivament a la reunió i inviten a pensar que es va per bon camí.

Pel que fa a les infraestructures de comunicació es va constatar que la proposta de Pla incorpora tot el que ja està aprovat fins ara, sense valorar-ho i fer-ne propostes actualitzades. En aquest sentit a la trobada es va proposar minimitzar la construcció de noves carreteres i buscar una solució al nus de Masquefa - Martorell que ha de solucionar l’encaix d’aquella zona de l’Anoia amb l’autopista i el conjunt del Penedès, així com definir l’accés de la gent del Penedès a l’ AVE en una estació al nord de Vilafranca, compatible amb que els trens Regionals d’alta velocitat siguin accessibles des de l’actual estació de Vilafranca, utilitzant el tercer fil que es posarà a les vies actuals.

Finalment es va acordar coordinar amb els Consells Comarcals, interlocutors de la Generalitat en la redacció del Pla, la promoció de la participació ciutadana de manera activa, directa, plural i continuada dels debats de redacció, fent arribar les reflexions que es recullin de la ciutadania i les que elabori la pròpia Comissió.

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos