• TERRITORI
  • PERSONES

La Fundació Pro-Penedès rep una aportació de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank per al seu projecte TAS d’ajuda a les persones amb discapacitat severa

20221019 102001

La Fundació Pro-Penedès ha portat a terme l’acte d’acceptació del donatiu de 4.315€ de la Fundació “la Caixa” a través de CaixaBank, per al desenvolupament del projecte TAS, de Treball amb Suport a les Persones amb Discapacitat Severa.

El TAS és una metodologia d’actuació adreçada a aquest col·lectiu, que consisteix a donar suport i oferir un seguiment en la seva inserció al món laboral. Les persones beneficiàries seran persones amb discapacitat tan psíquica, física, sensorial o amb trastorn mental en edat de treballar i amb el certificat de discapacitat. El programa inclou el desenvolupament per part de les professionals de la Fundació, del seu acompanyament i suport amb la creació d’un itinerari personalitzat dins el mercat laboral ordinari.

La Fundació Pro-Penedès referma la seva adhesió a la Taula de la Salut Mental per a treballar per a la inserció laboral del col·lectiu

motforttaulasalutmental

La Fundació Pro-Penedès ha refermat la seva adhesió a la taula de la Salut Mental de l’Alt Penedès en un acte al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Amb aquesta signatura, la Fundació es reafirma en la voluntat de continuar treballant per donar resposta als reptes actuals en el camp de la salut mental.

El secretari de la Fundació Pro-Penedès, Joan Manel Montfort, conjuntament amb 18 entitats més, ha donat suport a aquest nou conveni, que replanteja objectius i necessitats, sobretot després dels dos anys de pandèmia.

Durant l’any 2021 la Fundació Pro-Penedès ha inserit 95 persones a través del seu programa Incorpora

El Punt Formatiu Incorpora ha impartit 3 cursos que han facilitat la inserció laboral de més del 50% dels seus alumnes

4. Cada dia un repte

95 persones en situació de discapacitat i/o en risc d’exclusió social han pogut trobar feina durant l’any 2021. Les insercions laborals han estat treballades i portades a terme per la Fundació Pro-Penedès a través del programa Incorpora.  Aquest programa ofereix serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social per a incrementar el seu grau d’ocupabilitat, facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors i de les treballadores que tenen especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

La població atesa ha estat, de manera preferent, les persones majors de 45 anys, amb professions poc específiques, amb una escassa formació professional, aturades de llarga durada i amb difícils expectatives d’inserció laboral; juntament amb el col·lectiu de dones amb càrregues familiars, els joves, les persones immigrants i aquelles que disposen del certificat de discapacitat. Durant l’any 2021 s’han atès un total de 155 amb discapacitat i 122 en risc d’exclusió social.

Més articles...

On Som

  • Plaça Penedès, 3, 3r, 2a
    08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

  • 93 817 05 88

Hi som

De dilluns a divendres
de les 8h a les 15h

Segueix-nos